INSCRIPCIÓ CASAL DE NADAL PONICAT 2023/2024
Entra les dades corresponents per inscriure't

És important que els documents estiguin vigents.
Faig extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa adequada;
A aparèixer de forma clarament identificable en fotografies i/o vídeos corresponents a les activitats organitzades pel PONICAT. Aquestes imatges podran ser utilitzades en campanyes de promoció i difusió pública de les activitats i serveis prestats per PONICAT.
D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, les dades de caràcter personal que figuren en aquest imprès passaran a formar part d'un fitxer del qual és titular Ponicat i seran utilitzades amb el propòsit de gestionar les inscripcions a les activitats del Ponicat. D'altra banda, Ponicat també podrà fer servir aquestes dades amb la finalitat de promoure i difondre les seves activitats i serveis. Els cessionaris d'aquestes dades podran exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant­‐se a Ponicat (Can Vilardell s/n - Taradell) o bé enviant un correu electrònic a info@ponicat.com
Selecciona quin horari voleu fer. Recordeu que hi ha recollida matinal de 8h a 8:30h a un preu de 3€/ dia. A partir de les 8:30h podeu portar els nens sense cost afegit
Selecciona quin horari voleu fer. Recordeu que hi ha recollida matinal de 8h a 8:30h a un preu de 3€/ dia. A partir de les 8:30h podeu portar els nens sense cost afegit
Selecciona quin horari voleu fer. Recordeu que hi ha recollida matinal de 8h a 8:30h a un preu de 3€/ dia. A partir de les 8:30h podeu portar els nens sense cost afegit
Selecciona quin horari voleu fer. Recordeu que hi ha recollida matinal de 8h a 8:30h a un preu de 3€/ dia. A partir de les 8:30h podeu portar els nens sense cost afegit
Selecciona quin horari voleu fer. Recordeu que hi ha recollida matinal de 8h a 8:30h a un preu de 3€/ dia. A partir de les 8:30h podeu portar els nens sense cost afegit
Selecciona quin horari voleu fer. Recordeu que hi ha recollida matinal de 8h a 8:30h a un preu de 3€/ dia. A partir de les 8:30h podeu portar els nens sense cost afegit
Selecciona quin horari voleu fer. Recordeu que hi ha recollida matinal de 8h a 8:30h a un preu de 3€/ dia. A partir de les 8:30h podeu portar els nens sense cost afegit
Selecciona quin horari voleu fer. Recordeu que hi ha recollida matinal de 8h a 8:30h a un preu de 3€/ dia. A partir de les 8:30h podeu portar els nens sense cost afegit
Selecciona quin horari voleu fer. Recordeu que hi ha recollida matinal de 8h a 8:30h a un preu de 3€/ dia. A partir de les 8:30h podeu portar els nens sense cost afegit

Total: 0€